• Lorem ipsum

coollamp.nl is een geregistreerde handelsnaam van CFocus B.V. Deze webwinkel bevat informatie over de aangeboden producten van coollamp.nl. coollamp.nl behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze webwinkel.

Beperking aansprakelijkheid
coollamp.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. coollamp.nl is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. U kunt aan de inhoud van deze webwinkel geen rechten ontlenen. Uiteraard zal coollamp.nl een fout of onjuistheid in deze webwinkel zo snel mogelijk herstellen.

Auteursrecht
Deze webwinkel, de teksten, logo's, pdf bestanden en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van coollamp.nl. Zonder schriftelijke toestemming van coollamp.nl is het niet toegestaan materiaal van deze webshop te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht.

coollamp.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacybeleid.